Zásady zpracování osobních údajů

 

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů

 

Kdo je správce osobních údajů

MUDr. Hana Horáková s.r.o., IČO: 28846583

se sídlem Kateřinská 2136, 560 02 Česká Třebová

 

Kdy osobní údaje zpracováváme

 1. Jste našimi klienty
 2. Spolu komunikujeme
 3. Budete chtít být také v našem týmu
 4. Navštívíte náš web

Vaše práva týkající se osobních údajů

Vždy děláme maximum proto, abychom vaše osobní údaje střežili co nejlépe. Podle GDPR máte následující práva:

 1. požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 2. vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 3. požadovat po nás výmaz vašich osobních údajů,
 4. žádat přenesení osobních údajů k jinému správci,
 5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
 6. pokud jste nám udělili souhlas se zpracováním osobních údajů, pak tento souhlas vzít zpět,
 7. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
 8. právo na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva při zpracování osobních údajů porušena.

Veškerá práva nebo jakékoli dotazy můžete uplatnit elektronicky na hahorakova@email.cz nebo písemně na adrese Sadová ulice 1140, 560 02 Česká Třebová. 

 

Které osobní údaje zpracováváme:

 

 • jméno, příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo,
 • text zprávy.

Proč osobní údaje zpracováváme a na základě čeho můžeme:

 

Tyto údaje je nutné zpracovat za účelem oprávněného zájmu, zajištění co nejefektivnějšího způsobu prezentace obsahu webových stránek hahorakova.cz a za účelem vzájemné komunikace. Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 10 let ode dne realizace příslušného smluvního vztahu. 

 

Kdo může mít k údajům přístup:

 

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i třetí strany, které jsou vázány mlčenlivostí:

 1. Poskytovatel hostingu a serverových služeb
 2. Analytické nástroje
 3. Poskytovatel marketingových služeb

Cookies a prohlížení web

Proč cookies zpracováváme a na základě čeho můžeme:

 1. Oprávněný zájem – díky cookies měříme návštěvnost a děláme si statistiky o vašem chování na webu. Můžeme tak hlídat a zdokonalovat funkčnost a bezpečnost našeho webu. 
 2. Souhlas – pokud nám k tomu dáte souhlas, přizpůsobíme vám na míru reklamu a její cílení nebo využijeme cookies pro retargeting. 

Jak dlouho budeme údaje zpracovávat:

Cookies pro měření a fungování webu jsou uchovány pouze na dobu nezbytně nutnou pro fungování webu a statistiku. Webové stránky můžete používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o vašem chování – stačí si tak nastavit prohlížeč, nebo je možné vznést proti sběru na základě našeho oprávněného zájmu námitku, a to zasláním na hahorakova@email.cz. Vaši námitku vyřídíme do 1 měsíce od doručení. Vznesete-li námitku proti zpracování technických cookies nezbytných pro fungování webu, nemůžeme vám pak zaručit plnou funkčnost a kompatibilitu našeho webu. 

Cookies sbírané za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik se posuzují v podobě hromadného celku a tím pádem v anonymní podobě, která neumožňuje vaši identifikaci.

 

Kdo může mít k údajům přístup:

Cookies jsou ukládány po dobu, která je uvedena dále u jednotlivých typů cookies. 

Shromážděné cookies soubory jsou zpracovány dalšími zpracovateli:

 • službou Google Analytics, provozovaná společností Google Inc., se sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Cookies soubory jsou následně zpracovateli zpracovány v souladu s jejich podmínkami nakládání s osobními údaji:

 • službou Google Analytics: 
  • https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs;
  • https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs

Dále k těmto údajům může mít přístup: 

 • poskytovatel zpracovatelských softwarů a marketingových služeb

Tyto zásady jsme připravili ke dni 21. 6. 2020. Vezměte prosím na vědomí, že v budoucnu může dojít k jejich změně.